Przejdź do treści

EEG-Biofeedback - Czechowice-Dziedzice

EEG-Biofeedback - to nowoczesna aparatura medyczna umożliwiająca trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Logopeda Verbum

Stosując biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu.

Stwarza on duże możliwości w leczeniu
zaburzeń neurologicznych i psychosomatycznych.

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących tego procesu

Celem treningów EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania - tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji. Zasada działania biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pacjent kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli.

Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta tak, by zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe.

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego), chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

Metoda EEG biofeedback jest szczególnie przydatna w neurologii ponieważ zwiększa możliwość stabilizacji kory mózgowej.

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

1. Ludzie zdrowi chcący poprawić efektywność pracy mózgu:

 • - Uczniowie
 • - Studenci
 • - Dziennikarze
 • - Sportowcy
 • - Artyści
 • - Menadżerowie
 • - Kadra kierownicza

2. Ludzie chorzy (wybrane jednostki chorobowe)

 • - Syndrom ADD, ADHD
 • - Anoreksja
 • - Agresja
 • - Bulimia
 • - Bóle głowy
 • - Nadpobudliwość psychoruchowa
 • - Opóźnienie rozwoju i upośledzenie umysłowe
 • - Parkinsonizm
 • - Stres
 • - Uszkodzenia pourazowe mózgu
 • - Zaburzenia snu
 • - Zaburzenia pamięci
 • - Zaburzenia mowy
 

mgr Marta Kwoczyńska - logopeda dyplomowany, tel. 605 424 414 logopeda@logopeda-verbum.pl

ULTRAMEDIC - Centrum Medyczne 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 48

Centrum Psychoedukacji i Terapii 43-500 Czechowice - Dziedzice, ul.Wąska 23