Przejdź do treści

Opóźniony rozwój mowy

Opóźniony rozwój mowy (synonimy: niemota, alalia prolongata, niedorozwój mowy, mowa opóźniona w rozwoju, opóźnienie w nabywaniu kompetencji językowych i w rozwoju sprawności realizacyjnych, opóźniony rozwój języka) to najogólniejszy termin służący określeniu zjawiska wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych danego dziecka w porównaniu z jego rówieśnikami, które powoduje, że dynamika rozwoju tych zdolności jest odmienna od normalnej. Zjawisko to może być wywoływane różnymi czynnikami(T. Gałkowski i Grażyna Jastrzębowska Logopedia).

Jak ustalić stopień opóźnienia rozwoju mowy?
Opierając się na opracowanych przez H. Spionek (1981) wskaźnikach służących ocenie tego zjawiska ustalono, ze o poważnym stopniu opóźnienia rozwoju mowy należy mówić wówczas, gdy mowa dziecka:

  • -dwuletniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (dziecko wymawia kilka słów),
  • -trzyletniego jest na poziomie mowy dziecka półtorarocznego (tworzy ono jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka półtorarocznego),
  • -czteroletniego jest na poziomie mowy dziecka dwuletniego (dziecko formułuje zdania proste, jego słownictwo czynne jest na poziomie dziecka dwuletniego, tj. używa około 300 słów),
  • -pięcioletniego jest na poziomie mowy dziecka dwuipółletniego (dziecko tworzy nadal zdania proste, jego słownictwo jest na poziomie dziecka w wieku dwóch i pół lat),
  • -sześcioletniego jest na poziomie mowy dziecka w wieku trzech i pół lat
 

mgr Marta Kwoczyńska - logopeda dyplomowany, tel. 605 424 414 logopeda@logopeda-verbum.pl

ULTRAMEDIC - Centrum Medyczne 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 48

Centrum Psychoedukacji i Terapii 43-500 Czechowice - Dziedzice, ul.Wąska 23