Przejdź do treści

Szkolenia

Chciałabym skierować do Państwa ofertę współpracy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z jednego lub kilku wybranych tematów dla nauczycieli przedszkola.

Z uwagi na zauważalne zainteresowanie kadry wychowawczej przedszkoli tematyką rozwoju prawidłowej komunikacji językowej dzieci przedszkolnych, chciałabym przedstawić Państwu następującą tematykę szkoleń:

  • 1.Diagnoza i terapia logopedyczna w przedszkolu - w wymiarze 3 godzin zegarowych
  • 2.Usprawnianie motoryki języka w korekcji rotacyzmu - w wymiarze 2 godzin zegarowych
  • 3.Problemy diagnozy, terapii i profilaktyki dziecka sepleniącego - w wymiarze 2 godzin zegarowych.

Szkolenia te prowadzę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dają one możliwość zetknięcia z bogatym zapleczem narzędziowo - metodycznym wykorzystywanym w terapii logopedycznej takimi jak echokorektor, wibrator logopedyczny, logopedyczny pakiet multimedialny, torba z instrumentami logopedycznymi, kartami logopedycznymi typu Piotruś oraz z literaturą o tematyce logopedycznej. W trakcie szkolenia staram się przekazać słuchaczom te wiadomości i umiejętności, które rzeczywiście mają związek z praktyką, bez obciążania ich balastem zbędnych wiadomości teoretycznych. W ostatnim czasie na pierwszy z w/w tematów przeprowadziłam dla nauczycieli przedszkoli nr 14, 16 i 27 w Bielsku-Białej szkolenie".

Nasza rekomendacja

 

mgr Marta Kwoczyńska - logopeda dyplomowany, tel. 605 424 414 logopeda@logopeda-verbum.pl

ULTRAMEDIC - Centrum Medyczne 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 48

Centrum Psychoedukacji i Terapii 43-500 Czechowice - Dziedzice, ul.Wąska 23